AIM BROKER

Projekt identyfikacji wizualnej.
Zadanie polegało na stworzeniu odpowiedniej kolorystyki,
logotypu, księgi znaku, teczki, ulotki, papieru firmowego oraz wizytówki.

LOGOTYP

Zaufanie, odpowiedzialność, opanowanie, lojalność.
Wykorzystanie koloru niebieskiego w tej branży to już standard.

WIZYTÓWKA

Prosto akcent z wykorzystaniem sygnetu firmowego.

KOLORY 

FIRMOWE


ULOTKA

Prosto akcent
z wykorzystaniem
stylu branzowego